Informacje dla studentów
Nasz adres
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa
tel. (22) 564 85 00
tel./fax (22) 564 86 10
e-mail: kzwg@sgh.waw.pl
Wyślij wiadomość lub pytanie
O katedrze

Katedra Zarządzania w Gospodarce powstała w 1984 roku. W wyniku dyskusji środowiska naukowego SGPiS nad nowym kształtem ekonomii oraz teorii organizacji i zarządzania część pracowników Katedry Ekonomii Politycznej i Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Handlu Wewnętrznego utworzyła nową katedrę, której kierownikiem została prof. dr hab. Urszula Grzelońska. Podłączenie w jeden zespół przedstawicieli nurtu ekonomii i teorii organizacji i zarządzania okazało się pomysłem innowacyjnym i dało asumpt do naukowej integracji zespołu i podjęcia badań o charakterze interdyscyplinarnym. Nazwa Katedry miała sygnalizować nowy sposób patrzenia na zarządzanie jako zarządzanie zintegrowane na poziomie mikro i makro.

Pracownicy katedry

Pracownicy Katedry brali żywy udział w przebudowie gospodarki i tworzeniu podstaw teorii transformacji gospodarki. W pamięci ekonomistów polskich zapisały się dwie ważne międzynarodowe konferencje zorganizowane przez profesor Urszulę Grzelońską i profesora Janusza Beksiaka – na temat prywatyzacji polskiej gospodarki i na temat dynamiki systemów zarządzania. Duży wkład w rozwój Katedry wniósł dr Janusz Dąbrowski, który jako dyrektor warszawskiego oddziału Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową podjął ważne i szeroko zakrojone badania nad prywatyzacją polskich przedsiębiorstw i nad atrakcyjnością inwestycyjną branż i regionów.

więcej informacji na temat katedry