Konferencja Naukowa
Nasz adres
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa
tel. (22) 564 86 10
e-mail: beata.chelstowska@sgh.waw.pl
Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W imieniu swoim oraz pracowników Instytutu Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zapraszamy Państwa na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową

pt. „Przedsiębiorstwo kreatywne”,
która odbędzie się w dniach dniach 14-16 maja 2018 r. w Kazimierzu Dolnym.

Jeden z twórców zarządzania strategicznego Igor Ansoff już w końcu lat 70. XX wieku przewidział eskalację turbulencji w otoczeniu organizacji i problemy z dostosowaniem się organizacji do tempa oraz stopnia wzrostu nieprzewidywalności otoczenia. Jako odpowiedź na to wyzwanie I.Ansoff widział organizację doskonałą, którą nazwał organizacją służącą otoczeniu. Jej cechą miała być afirmacja zmienności, twórcze przystosowywanie się do otoczenia, połączone z równoległym integrowaniem jej wewnętrznych elementów – strategii, struktury, kultury. Natomiast jej narzędziem procesów przystosowawczych są: organizacyjne uczenie się i kreatywność.

Proponując temat naszej konferencji „Przedsiębiorstwo kreatywne” chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zaawansowany jest poziom turbulencji w otoczeniu organizacji i czy nauczyły się one żyć w sytuacji ciągłych zmian osiągając zadowalający poziom efektywności?

Zapraszamy do przygotowania referatów, których przedmiotem będą rozważania teoretyczne i prezentacja wyników badań dotyczących różnych aspektów kreatywności przedsiębiorstwa m.in.:

  • przełomowych strategii i modeli biznesowych,
  • działalności innowacyjnej,
  • rozwoju przedsiębiorstwa w branżach kreatywnych,
  • procesów uczenia się i inteligencji organizacyjnej,
  • kształtowania postaw przedsiębiorczych,
  • twórczego współdziałania w sieciach,
  • budowania zespołów kreatywnych,
  • kultury organizacyjnej wspierającej kreatywność.

Referaty przesłane na konferencję, po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów, zostaną wydrukowane w: monografii naukowej, Zeszytach Naukowych „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” (12p) oraz "Journal of Management and Financial Sciences" (13p).

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Maria Romanowska
Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji
Prof. dr hab. Maria Romanowska

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
Dyrektor Instytutu Zarządzania
Dr hab. Piotr Wachowiak