Konferencja Naukowa
Nasz adres
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa
tel. (22) 564 85 00
tel./fax (22) 564 86 10
e-mail: kzwg@sgh.waw.pl
Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W imieniu swoim oraz pracowników Instytutu Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zapraszam Państwa na konferencję

pt. „Przedsiębiorstwo inteligentne”,
która odbędzie się w dniach 11-13 maja 2016 r. , w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym.

Już po raz szósty zapraszam na spotkanie środowiska nauk o zarządzaniu, które będzie poświęcone jak zawsze ważnym problemom teorii i praktyki zarządzania. Konferencja będzie poświęcona dyskusji nad problemem inteligentnego przedsiębiorstwa przyszłości.

Zapraszam Państwa do przygotowania referatów związanych z wiodącym tematem konferencji wokół pięciu zagadnień:

  1. Sposoby pomiaru i analizy inteligencji organizacyjnej.
  2. Proces budowania i funkcjonowania przedsiębiorstwa inteligentnego.
  3. Specyfika strategii i modeli biznesowych przedsiębiorstwa inteligentnego.
  4. Rozwiązania strukturalne w przedsiębiorstwie inteligentnym - struktury wewnętrzne, powiązania sieciowe i koopetycyjne.
  5. Kultura organizacyjna i ludzie w przedsiębiorstwie inteligentnym.

Referaty przesłane na konfeencję (w języku polskim lub angielskim, po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów, zostaną opublikowane w monografii naukowej, Zeszystach Naukowych Kolegium Zarządzania i Finansów "Prace i studia" oraz "Jurnal of Management and Financial Sciences"

Objętość referatu łącznie ze strszczeniem w języku polskim i angielskim powinna wynosić około 0,5 arkusza wydawniczego. Szczegółowe wymogi formalne i edytorskie oraz bieżące informacje na temat konferencji znajdziecie Państwo pod adresem: www.kzwg.pl/konferencja.

Prof. dr hab. Maria Romanowska Serdecznie zapraszam,
Prof. dr hab. Maria Romanowska

Dyrektor
Instytutu Zarządzania
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie