Konferencja Naukowa
Nasz adres
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa
tel. (22) 564 85 00
tel./fax (22) 564 86 10
e-mail: kzwg@sgh.waw.pl
Szkoła Letnia Zarządzania 2012 - Podziękowania
KOMITET NAUK
ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK PAN
ZAKŁAD ZARZĄDZANIA W GOSPODARCE SGH

W imieniu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu Katedry Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w Szkole Letniej Zarządzania 2012 „Teoria i praktyka zarządzania. Rozwój, bariery, wyzwania”, która odbyła się w dniach 14 - 16 maja 2012 roku w Jachrance.

Mamy nadzieję, że podzielacie Państwo nasze przekonanie, że spotkania kilku pokoleń pracowników nauki, wspólne decyzje naukowe i metodyczne, wymiana doświadczeń i informacji są bezcennym doświadczeniem dla każdego z nas i że warto spotykać się na Szkołach Letnich w tak dużym gronie. Liczymy na spotkanie Państwa na kolejnej Szkole Letniej Zarządzania w 2014 roku.

Na naszej stronie są już zawieszone prezentacje wystąpień konferencyjnych, a w najbliższym czasie zmieścimy zdjęcia i sprawozdanie z przebiegu Konferencji. Jeżeli chcecie Państwo zamieścić na naszej stronie swoje zdjęcia lub wypowiedzi – zapraszamy!

Prof. dr hab. Maria Romanowska Eleonora Kuczmera-Ludwiczynska W imieniu organizatorów
Maria Romanowska i Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska