Informacje dla studentów
Nasz adres
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa
tel. (22) 564 85 00
tel./fax (22) 564 86 10
e-mail: kzwg@sgh.waw.pl
Wyślij wiadomość lub pytanie
Misja i cele

Misją Zakładu Zarządzania w Gospodarce jest aktywny udział w procesie tworzenia i upowszechniania wiedzy w obszarach zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej, naukowej oraz współpracę z podmiotami gospodarczymi.

Misja Zakładu Zarządzania w Gospodarce przekłada się na stawiane cele, którymi są:

  • prowadzenie badań naukowych dotyczących najbardziej aktualnych problemów z zakresu nauk o zarządzaniu,
  • budowaniu innowacyjnych programów nauczania w ramach zajęć na studiach magisterskich i licencjackich jak i kompleksowo na studiach podyplomowych,
  • popularyzację wiedzy poprzez publikacje,
  • upowszechnianie wiedzy w gospodarce poprzez współpracę z menedżerami.