Studia Podyplomowe Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi Przekształcanymi w Spółki Prawa Handlowego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego